Perspectiefnota 2019

Thema Zorg en Welzijn

Kernboodschap

"We helpen inwoners van alle leeftijden om gezond en met plezier te kunnen leven"

Iedereen doet mee in onze gemeente. We bouwen veerkracht op voor inwoners in kwetsbare situaties en we helpen inwoners van alle leeftijden om gezond en met plezier te kunnen leven. Om dit te realiseren werken we aan doorontwikkeling van het sociaal domein en zoeken we verbinding met partners.

We gaan aan de slag met:

  • Jeugdzorg
  • Armoede
  • Lezen en schrijven
  • Zorg en ondersteuning
  • Preventieve gezondheid
  • Welzijn
  • Sport

De komende vier jaar gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Zorg en welzijn

Doorontwikkeling van het sociaal domein.

Ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsgerichte aanpak.

Inwoners helpen om langer thuis te blijven wonen.

Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Aanpakken van de problematiek bij de grootste risicogroepen (verwarde personen, verslaafden, inwoners met psychische problemen).

Terugbrengen van het aantal laaggeletterden.

Bereiken en ondersteunen van inwoners met een risico op gezondheidsproblemen.

Aandacht voor roken, alcohol- en drugsmisbruik en overgewicht.

Verminderen van problematische eenzaamheid.

Vergroten van sport- en beweegactiviteiten, waaronder wandelpaden en buiten fitness.

Bereikbare, duurzame en toegankelijke sport- en cultuurvoorzieningen.

Uitvoeren van sportbeleid 2017

ga terug