Perspectiefnota 2019

Thema Zorg en Welzijn

Wat hebben we daar voor nodig?

Zorg en Welzijn

2020

2021

2022

2023

Jeugd en Gezin

-577

-577

-577

-577

Sociaal domein jeugd

-1.190

-940

-683

-683

Sociaal domein Wmo

-1.154

-1.188

-1.224

-1.260

Sociaal domein participatie

522

779

1.036

967

Project Doorbraak

-110

-110

-110

IJshockeyhal

-100

-100

Totaal

-2.609

-2.136

-1.558

-1.553

ga terug