Perspectiefnota 2019

Thema Wonen en Leven

Wat hebben we daar voor nodig?

Wonen en Leven

2020

2021

2022

2023

Verbeteren akoestiek Jachtweide

1

1

1

1

Verbeteren akoestiek Jachtweide

-10

Bijdrage Veiligheidsregio

-192

-275

-375

-564

Veiliger stegen

100

Digitaal Stelsel Omgevingswet

-120

Bereikbaarheid A32, 2e fase

-100

-100

Fonds vitale kernen

100

Fonds vitale kernen

-500

Totaal

-221

-374

-374

-1.063

ga terug