Perspectiefnota 2019

Thema Werken en Ondernemen

Kernboodschap

"We willen middelen en kansen benutten voor een constante economische groei"

In Heerenveen willen we middelen en kansen benutten voor een constante economische groei. Er is voldoende werkgelegenheid en we willen zoveel mogelijk inwoners helpen aan passend werk. We voorzien in goede infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken en bevorderen innovatie.

We gaan aan de slag met:

  • Economische groei
  • Werkgelegenheid
  • Fatsoenlijk werk voor iedereen
  • Circulaire economie

De komende vier jaar gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Werken en Ondernemen

Investeren in nieuwe bedrijventerreinen zoals Klaverblad Noord-Oost.

Meer inwoners hebben betaald regulier werk.

Een pact sluiten tussen onderwijs, werknemers, bedrijfsleven en overheden.

Het in samenhang uitvoeren van de Wsw en de Participatiewet met relevante stakeholders.

Experimenteren met andere vormen van werktoeleiding.

Invulling en ontwikkeling van circulaire economie.

ga terug