Perspectiefnota 2019

Thema Werken en Ondernemen

Wat hebben we daar voor nodig?

Werken en Ondernemen

2020

2021

2022

2023

MKB, ZZP en starters

-20

-20

-20

-20

Economische ontwikkeling

-130

-100

Totaal

-150

-120

-20

-20

ga terug