Perspectiefnota 2019

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Wat hebben we daar voor nodig?

Toekomstbestendig en duurzaam

2020

2021

2022

2023

Duurzaamheid

-130

-130

-130

-130

Duurzaamheid

-580

-408

-8

Totaal

-710

-538

-138

-130

ga terug