Perspectiefnota 2019

Financieel perspectief totaal

In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten weergegeven voor de jaren 2020-2023. Hierin is het meerjarenperspectief van de begroting 2019 als beginstand opgenomen.
In de uitkomsten zijn de doorwerking van het Verzamelbesluit 2019-1 en de financiële mutaties uit deze perspectiefnota verwerkt.
De incidentele mutaties zijn gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.   

Uitkomsten perspectiefnota 2019

2020

2021

2022

2023

Meerjarenperspectief begroting 2019

1.768

3.685

3.738

3.738

Doorwerking verzamelbesluit 2019-1

687

496

879

916

Beginstand begroting

2.455

4.181

4.617

4.654

Structurele mutaties perspectiefnota

-2.820

-2.430

-1.977

-2.621

Structurele uitkomsten begroting

-365

1.751

2.640

2.033

Incidentele mutaties perspectiefnota

365

-1.178

-493

Dekking algemene reserve

675

Saldo begroting 2020-2023

573

2.147

2.033

ga terug