Perspectiefnota 2019

Thema Financiën en organisatie

Wat hebben we daar voor nodig?

Financiën

2020

2021

2022

2023

Mutatie algemene reserve

675

Equal pay

-200

-200

-200

-200

Precariobelasting (kabels en leidingen)

140

140

Structurele exploitatieruimte (SER)

800

Verder doorontwikkelen digitaal archief

-400

-500

-375

Extra investeren in samenwerken

100

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

120

120

120

120

Taakstelling digitalisering

75

225

Totaal

1.235

-440

-380

145

ga terug